19.01.2014

30. pühapäev pärast kolmainupüha.

Meie vaga isa Makaari Suure (390-391)  mälestus.

Ja meie püha isa Efesose ülempiiskopi Marki (1444) mälestus.

5. viis. Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18.

Liturgial: Kl 3:4-11; Lk 17:12-19 (Kümme pidalitõbist).