19.01.2024

Vg. Makaari Suur †390;

Efesuse üpsk. Mark †1457

Tt 1:15-2:10; Lk 20:19-26

Vkj. Kristuse ristimise p.