19.02.2017

Viimse kohtu, lihast loobumise pühapäev.

Püha apostli Arhipi (I) mälestus.

Teenistus oktoihi ja paastutrioodi järgi.

2.viis.

   Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

   Liturgial: 1Kr 8:8 – 9:2; Mt 25:31-46.