19.02.2022

Rooma pst. Leo †461;

Ateena õigl. pr. Nikolai †1932

1Jh 2:7-17; Mk 14:3-9