19.02.2023

Viimse kohtu, lihast loobumise pp.

Ap-d Arhipp, Fiilemon ja mr. Apfia †I s.;

Mr-d Maksim, Teodot ja Asleipiodota † IV s.

3. v. HE Mk 16:9-20

1Kr 8:8-9:2; Mt 25:31-46