19.03.2014

Pühade märtrite Krisanti ja Daria (283) mälestus.

6. tunnil: Js 10:12-20.

Õhtuteenistusel: 1Ms 7:6-9; Õp 9:12-18.

Ennepühitsetud andide liturgia.