19.03.2015

Pühade märtrite Krisanti ja Daria (283) mälestus.

   6. tunnil: Js 28:14-22.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 10:32; 11:1-9; Õp 13:20-26; 14:1-6.