19.03.2016

Suure paastu 1. nädala laupäev: Püha suurmärtri Teodor Sõjamehe (306) mälestus.

Pühade märtrite Krisanti ja Daria (283) mälestus.

   Teenistus paastutrioodi järgi.

   Kuldsuu liturgial: 2Tm 2:1-10 (suurmärtri epistel);

Mk 2:23 – 3:5.