19.04.2014

Püha ja suur laupäev: Meie Issanda Jeesuse Kristuse matmise mälestus.

Meie vaga isa Johannese, vanades koobastes elaja (VIII) mälestus.

   Hommikuteenistusel pärast suurt austamislaulu

Prohvetikuulutuse lugemine: Hs 37:1-14.

Epistel: 1Kr 5:6-8 ja Gl 3:13-14.

Evangeelium: Mt 27:62-66.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Ms 1:1-13                                XI. Js 61:1-9

II. Js 60:1-16                                 XII. 2Kn 4:8-37

III. 2Ms 12:1-11                           XIII. Js 63:11-19; 64:1-5

IV. Prohvet Joona raamat         XIV. Jr 31:31-34

V. Joosua 5:10-15                        XV. Tn 3:1-88

VI. 2Ms 13:20-22; 14:1-32; 15:1-19

VII. Sefanja 3:8-15

VIII. 1Kn 17:8-23

IX. Js 61:10-11; 62:1-5

X. 1Ms 22:1-18

Vassiili Suure  liturgial: Rm 6:3-11; Mt 28:1-20.