19.04.2015

Apostel Tooma pühapäev. Antipaasa.

Meie vaga isa Johannese, vanades koobastes elaja (VIII) mälestus.

   Kogu teenistus õietrioodi järgi.

Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

Liturgial: Ap 5:12-20; Jh 20:19-31.