19.06.2016

Viiekümnenda päeva püha. Kolmainupüha.

Püha apostli Juuda (umb 80) mälestus.

Nõo, Paadrema, Pootsi-Kõpu ja Ööriku Püha Kolmainu kirikute nimepüha

   Kogu teenistus õietrioodi järgi.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 4Ms 11:16-17.24-29. II. Jl 2:23 – 3:5. III. Hs 36:24-28.

   Hommikuevangeelium: Jh 20:19-23.

   Liturgial: Ap 2:1-11; Jh 7:35-52; 8:12.