19.08.2013

Püha märtri Andreas Väeülema ja tema kaaskannatajate (284-305) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 11:31 – 12:6; Mt 18:1-11.