19.08.2015

Püha märtri Andreas Väeülema ja tema kaaskannatajate (284-305) mälestus.

   Liturgial: 2Kr 6:11-16; Mk 1:23-28.