19.08.2019

Mr. Andreas Väeülem jkk. †284.

1Kr 15:12-19; Mt 21:18-22

Vkj. Issandamuutmise p.