19.09.2013

Pühade märtrite Trofimi, Savvati ja Dorimedonti (276) mälestus.

   Liturgial: 2Kr 10:7-18; Lk 4:16-22.