19.09.2014

Pühade märtrite Trofimi, Savvati ja Dorimedonti (276) mälestus.

   Liturgial: Gl 4:8-21; Mk 6:45-53.