19.09.2017

Pühade märtrite Trofimi, Savvati ja Dorimedonti (276) mälestus.

   Gl 5:11-21; Lk 3:23 – 4:1.