19.10.2014

19. pühapäev pärast kolmainupüha.

Püha prohveti Joeli (800 e.Kr) mälestus.

Ja püha märtri Uari (umb 307) mälestus.

   2. viis. Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18.

   Liturgial: 2Kr 11:31 – 12:9;

Lk 7:11-16 (III. Luuka pühapäev).