19.11.2013

Püha prohveti Obadja (IX e.Kr) ning püha märtri Varlaami (umb 304) mälestus.

Samuti vagade Varlaami ja Suure India kuninga-poja Joasafi (IV) mälestus.

   Liturgial: Kl 2:20-3:3; Lk 17:26-37.