19.11.2014

Püha prohveti Obadja (IX e.Kr) mälestus.

Ja püha märtri Varlaami (umb 304) mälestus.

   Liturgial: 1Ts 4:1-12; Lk 15:1-10.