19.11.2017

24. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Püha prohveti Obadja (IX e.Kr) ning püha märtri Varlaami (umb 304) mälestus.

7. viis.

Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

   Liturgial: Ef 2:14-22; Lk 12:16-21 (Luuka 9. pühapäev).