20.01.2017

Meie vaga ja jumalakandja isa Eufiimi Suure (473) mälestus.

Vagale isale: 2Kr 4:6-15; Lk 6:17-23.