20.05.2013

Püha märtri Talelei (284) mälestus.

Samuti meie püha isa Kiievi metropoliidi ja imetegija Aleksei (1378) säilmete avamine (1431).

   Liturgial: Ap 6:8 – 7:5,47-60; Jh 4:46-54.