20.07.2013

Püha prohveti Eelija (IX e.Kr) mälestus.

Samal päeval Jõhvi ja Ugine’i õiglase preestri Aleksei (Medvedkov, 1934) mälestus.

Õhtuteenistusel paremiad prohvetile

I. 1Kn 17:1-24. II. 1Kn 18:1 – 19:21. III. 2Kn 2:1-14.

Hommikuevangeelium: Lk 4:22-30.

   Liturgial: Jk 5:10-20; Lk 4:22-30. 

   [Laupäevased: Rm 6:11-17; Mt 8:14-23.]