20.07.2014

6. pühapäev pärast kolmainupüha.

Püha ja aulise prohveti Eelija (IX e.Kr) mälestus.

Samal päeval Jõhvi ja Ugine’i õiglase preestri Aleksei (Medvedkov, 1934) mälestus.

   5. viis.

Õhtuteenistusel paremiad prohvetile

I. 1Kn 17:1-23.

II. 1Kn 18:1.17-41.44.42.45-46;  19:16.

III. 1Kn 19:19-21; 2Kn 2:1.6-14.

Hommikuevangeelium VI: Lk 24:36-53.

   Liturgial: Rm 12:6-14; Mt 9:1-8.

   Prohvetile: Jk 5:10-20; Lk 4:22-30.