20.07.2015

Püha ja aulise prohveti Eelija (IX e.Kr) mälestus.

Samal päeval Jõhvi ja Ugine’i õiglase preestri Aleksei (Medvedkov, 1934) mälestus.

Õhtuteenistusel paremiad prohvetile:

I. 1Kn 17:1-23.

II. 1Kn 18:1.17-41.44.42.45-46;  19:1-16.

III. 1Kn 19:19-21; 2Kn 2:1.6-14.

Hommikuevangeelium: Lk 4:22-30.

   Liturgial: Jk 5:10-20; Lk 4:22-30.