20.07.2021

Eeliapäev

Prh. Eelija †IX s. eKr.;

Jõhvi ja Ugine’i õigl. Aleksei †1934

Jk 5:10-20; Lk 4:22-30