20.08.2013

Püha prohveti Saamueli (XI e.Kr) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 12:12-26; Mt 18:18-22; 19:1-2.13-15.