20.08.2014

Püha prohveti Saamueli (XI e.Kr) mälestus.

   Liturgial: 2Kr 3:4-11; Mt 23:29-39.