20.08.2015

Püha prohveti Saamueli (XI e.Kr) mälestus.

   Liturgial: 2Kr 7:1-10; Mk 1:29-35.