20.09.2015

pühapäev pärast Ristiülendamist.

Püha suurmärtri Eustaati ja tema kaaskannatajate (umb 118) mälestus.

   7. viis. Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35.

   Liturgial ristiülendamise järgse pühapäeva lugemised:

Gl 2:16-20; Mk 8:34 – 9:1.

   [16. pühapäeva lugemised: 2Kr 6:1-10; Mt 25:14-30.]