20.10.2013

17. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Püha suurmärtri Arteemi (362) mälestus.

   8. viis. Hommikuevangeelium VI: Lk 24:36-53.

   Liturgial: 2Kr 6:16 – 7:1;

Lk 8:26-39 (6. Luuka pühapäev).