20.11.2013

Jumalasünnitaja templisseviimise eelpüha. Meie vaga isa Kümnelinna Grigoori (816)  ja meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Prokli (446-447) mälestus.

   Liturgial: Kl 3:17-4:1; Lk 18:15-17.26-30.

   Neljapäevased: Kl 4:2-9; Lk 18:31-34.