20.11.2015

Jumalasünnitaja templisseviimise eelpüha.

Meie vaga isa Kümnelinna Grigoori (816)  ja meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Prokli (446-447) mälestus.

   Liturgial: 2Ts 3:6-18; Lk 16:15-18; 17:1-4.

Laupäevased: Gl 1:1-10; Lk 9:57-62.