20.11.2017

Jumalasünnitaja templisseminemise eelpüha.

Meie vaga isa Kümnelinna Grigoori (816) ja meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Prokli (446-447) mälestus.

   2Ts 1:1-10; Lk 17:20-25.

[Teisipäevased: 2Ts 1:10 – 2:2; Lk 17:26-37.]