20.11.2022

23. pp. EP. Kümnelinna vg. Grigoori †816;

Konst. üpsk. Prokl †446

6. v. HE Mt 28:16-20.

Ef 2:4-10;  Lk 12:16-21