21.03.2017

Meie vaga isa usutunnistaja piiskopi Jaakobi (VIII-IX) mälestus.

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse introniseerimine (1999).

6. tunnil: Js 25:1-9.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 9:8-17; Õp 12:8-22.