21.05.2015

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse taevaminemine.

Pühade apostlisarnaste suurte valitsejate keiser Konstantini (337) ja tema ema keisrinna Helena (327) mälestus. Jumalasünnitaja Vladimiri pühakuju (1521).

   Kogu teenistus õietrioodi järgi.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. Js 2:2-3. II. Js 62:10-12; 63:1-3.7-9. III. Sk 14:4.8-11.

   Hommikuevangeelium: Mk 16:9-20.

Liturgial: Ap 1:1-12; Lk 24:36-53.