21.05.2016

Pühade apostlisarnaste suurte valitsejate keiser Konstantini (337) ja tema ema keisrinna Helena (327) mälestus.

Jumalasünnitaja Vladimiri pühakuju (1521).

Õhtuteenistusel apostlisarnaste paremiad:

I. 1Kn 8:22-23.27-30. II. Js 61:10-11; 62:1-5. III. Js 60:1-16.

Hommikuevangeelium: Jh 10:9-16.

Liturgial: Ap 26:1-5.12-20; Jh 10:1-6.