21.06.2015

3. pühapäev pärast kolmainupüha.

Tarsose püha märtri Juliani (umb 284-305) mälestus.

2. viis.

Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20.

   Liturgial: Rm 5:1-10; Mt 6:22-33.