21.07.2013

4. pühapäev pärast Kolmainupüha. Petseri vagade isade Marki (XV) ja Joona (1480), vaga ema Vassa (1473), vagamärtrite Korniili (1570) ja Vassiani (1570), samuti vagade isade Dorofei (1622) ja Laasari (1824) koondmälestus.

Püha prohveti Hesekieli (VI e.Kr) ja meie vagade isade Siimeoni, Kristuse pärast meeletu ja tema kaaspaastuja Johannese (umb. 590) mälestus.

3. viis.

Õhtuteenistusel paremiad vagadele:

I. Trk 3:1-9. II. Trk 5:15-24; 6:1-3. III. Trk 4:7-15.

   Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12.

   Liturgial: Rm 6:18-23; Mt 8:5-13.

   Ja vagadele: Gl 5:22 – 6:2; Lk 6:17-23.