21.07.2014

Püha prohveti Hesekieli (VI e.Kr) mälestus.

Ja meie vagade isade Siimeoni, Kristuse pärast meeletu, ja tema kaaspaastuja Johannese (umb. 590) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 5:9 – 6:11; Mt 13:54-58.