21.07.2015

Püha prohveti Hesekieli (VI e.Kr) ning meie vagade isade Siimeoni, Kristuse pärast meeletu, ja tema kaaspaastuja Johannese (umb. 590) mälestus.

   Liturgial esmaspäevased: 1Kr 9:13-18; Mt 16:1-6.

   Teisipäevased: 1Kr 10:5-12; Mt 16:6-12.