21.07.2016

Püha prohveti Hesekieli (VI e.Kr) ning meie vagade isade Siimeoni, Kristuse pärast meeletu, ja tema kaaspaastuja Johannese (umb. 590) mälestus.

Rm 15:17-29; Mt 12:46 – 13:3.