21.07.2017

Püha prohveti Hesekieli (VI e.Kr) ning meie vagade isade Siimeoni, Kristuse pärast meeletu, ja tema kaaspaastuja Johannese (umb. 590) mälestus.

1Kr 7:35 – 8:7; Mt 15:29-31.