21.08.2016

9. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Püha apostli Taddeuse (I) ja püha märtri Vassa (305-311) mälestus.

8. viis. Hommikuevangeelium IX: Jh 20:19-31.

   Liturgial: 1Kr 3:9-17; Mt 14:22-34.