21.09.2014

15. pühapäev pärast kolmainupüha, Ristiülendamise järgne.

Ristiülendamise püha lõpetus.

Magneesia püha apostli Kodrati (umb 130) mälestus.

   6. viis. Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12.

   Liturgial ristiülendamise järgse pühapäeva lugemised:

Gl 2:16-20; Mk 8:34 – 9:1.

   [15. pühapäeva lugemised: 2Kr 4:6-15; Mt 22:35-46.]