21.12.2014

pühapäev enne Kristuse sündimist. Kõigi aegade algusest saadik Jumalale meelepärast olnud pühade, alates Aadamast kuni Joosepini elanud prohvetite mälestus.

Nikomeedia püha märtri Juliana (304) mälestus.

Ja meie püha isa Kiievi metropoliidi Peetri uinumine (1326).

3. viis.

Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Ms 14:14-20. II. 5Ms 1:8-11.15-17. III. 5Ms 10:14-21.

Hommikuevangeelium VI: Lk 24:36-53.

   Liturgial Kristuse sündimise eelse pühapäeva lugemised:

Hb 11:9-10.17-23.32-40; Mt 1:1-25.