22.02.2016

Eugeni värava pühade märtrite (395-423) säilmete leidmine.

   2Pt 1:20 – 2:9; Mk 13:9-13.