22.02.2014

Üldine vanemate laupäev: Kõigi uinunud õigeusklike – meie isade ja vendade, emade ja õdede mälestus.

Eugeni värava pühade märtrite (395-423) säilmete leidmine.

Kogu teenistus Paastutrioodi järgi.

Liturgial: 1Kr 10:23-28; Lk 21:8-9.25-27.33-36.

Ja uinunutele: 1Ts 4:13-17; Jh 5:24-30.